Ervaar verre werelddelenheel dichtbij!
lori

Vogeltjes

In de Vlinder Vallei wonen niet alleen vlinders, maar ook hele leuke en bijzondere vogeltjes.

Binsenastrilde Roul Roul
(Rollulus rouloul)
Gouldamadine
(Chloebia Gouldiae)
     
Japanse Kwartel
(Coturnix japonica)
Zilverbekje
(Lonchura cantans)

Sint Helenafazantje
(Estrilda astrild)